Wordpress Temel Tema Kodlar

Webmaster Topluluğuna Hoşgeldiniz
Üyelerimizin arasına katılmak ister misiniz? Kayıt olmaktan sakın çekinme.
Kayıt ol


0   0   0
15 Ağu 2018
32
7
27
Konum
Ankara
#1
WordPress Temel Tema Kodları Kullanımı

1- Tema Url Adresi Kodu
Kod:
<?php bloginfo('template_url'); ?>
2- Site Url Adresi Kodu
Kod:
<?php bloginfo('siteurl');?>
3- Header.php Sayfa çağırıp gösterme kodu
Kod:
<?php get_header(); ?>

4- Sidebar.php Sayfa çağırıp gösterme kodu
Kod:
 <?php get_sidebar(); ?>
5- Footer.php Sayfa çağırıp gösterme kodu
Kod:
<?php get_footer(); ?>
6- Herhangi bir sayfayı çağırma kodu
Kod:
<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php'); ?>
7- Belirlediğimiz sayıda içerik Listeleme Kodu. Not: Bu kod ile sayfalama çalışmaz.
Kod:
<?php query_posts('showposts=8&cat=1');?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

  Çağıralacak kod        

  <?php endwhile; ?>
8- İçerik link kodunu göstermek (a href kodu)
Kod:
<?php the_permalink() ?>
9- İçerik başlığı title kodu
Kod:
<?php the_title(); ?>
10- Wp-post views eklentisi izleme sayısı gösterme kodu
Kod:
<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>
11- İçerik kategori ismini gösterme kodu
Kod:
<?php the_category(', '); ?>
12- Etiket Bulutu Kodu
Kod:
<?php the_tags(' ', ', ', ''); ?>
13- Özel alan çağırıp gösterme kodu
Kod:
<?php if( get_post_meta($post->ID, "resim", true) ): ?>
  <?php echo get_post_meta($post->ID, "resim", true); ?>
  <?php else: ?>
  <?php endif; ?>
14- Belirli sayıda kelimede içerik yazısı gösterme kodu
Kod:
<?php the_content_rss('', TRUE, '', 10); ?>
15- Belirli sayıda içerikleri listeleme kodu Not: Sayfalamalarda da çalışır kullanabilirsiniz.
Kod:
<?php
  $my_query = new WP_Query('orderby=rand&showposts=15');
  while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();$do_not_duplicate = $post->ID;
?>

Kullanılacak kodunuz:

<?php endwhile; ?>
16- Sayfalama eklentisi wp-pagenavi dahilinde, içerik sayısının admin paneli okuma kısmında Ayarlar> Okunma ayarlandığı içerik listeleme kodudur.
Kod:
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

Kullanılacak kod:

<?php endwhile; ?> 
<div class='sayfalama'><?php wp_pagenavi() ?></div>
<?php else : ?>
<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('&laquo; Older Entries')) ?></div>
<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;')) ?></div>
<div class="clear"></div>
 <?php endif; ?>
17- single.php ve page.php içine içerik yani eklediğimiz yazının tamamını göstermek için kodu
Kod:
<?php 
      if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); 
      $do_not_duplicate = $post->ID;
      ?>
      içerik kodu <?php the_content(''); ?>
      <?php endwhile; else : endif; ?>
18- single.php içerik yazısını (content) gösterme kodu
Kod:
<?php the_content(''); ?>
19- Yorum için comments.php Yorum şablonunu gösterme kodu
Kod:
<?php comments_template(); ?>
20- Kategorileri veya alt kategorileri listeler
Kod:
<li <?php if(is_home()) { echo ' class="current-cat" '; } ?>><a href="<?php bloginfo('url'); ?>">Anasayfa</a></li>
<?php wp_list_categories('depth=3&child_of=1&hide_empty=0&orderby=name&show_count=0&use_desc_for_title=1&title_li='); ?>
21- Yorum gösterme kodudur.
Kod:
<?php
  $wp_query = new WP_Query();
  $wp_query->query('showposts=5&cat=-416&paged='.$paged);
  ?>
  <?php while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
  içerik gelicek
  <?php endwhile; ?>
22- İstemediğimiz kategoriyi kategoriyi gizlemek için kullandığımız içerik listeleme kodudur. (cat=-7 dikkat ediniz, Bu kategori yazıları gösterilmeyecektir.)
Kod:
<?php
  $wp_query = new WP_Query();
  $wp_query->query('showposts=5&cat=-416&paged='.$paged);
  ?>
  <?php while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
  içerik gelicek
  <?php endwhile; ?>
23- Part sistemi için içerik içinde bölümlendirme kodu nextpage kodunu içeriğe yazarak bölümlere ayrılır.
Kod:
<?php wp_link_pages('before=<p>&after=</p>&pagelink=%.Bölüm'); ?>
24- İçerik Tarihini gösterme kodu
Kod:
<?php the_time('l, F jS, Y') ?>
25- İçerik Yazarının Adını Kodu
Kod:
<?php the_author(','); ?>0
26- Kategori İsmini Gösterme Kodu
Kod:
<?php the_category(', '); ?>
27- İlgili içerik sayfa gösterildiğinde o içerikten önceki ve sonraki yazı linkini verir.
Kod:
<?php previous_post_link('%link') ?> Önceki İçerik Linki
  <?php next_post_link('%link') ?> Sonraki İçerik Linki
28- Sitedeki Toplam İçerik Sayısını Gösterme Kodu
Kod:
<?php
$args=array(
 ‘orderby’ => ‘name’,
 ‘order’ => ‘ASC’
 );
$categories=get_categories($args);
$cat_count = 0;
foreach($categories as $c) {
$cat_count++;
}
$count_posts = wp_count_posts();
$published = $count_posts->publish;
?>

Toplam içerik sayısı :<?php echo $published;?>
29- Pagenavi eklentisi sayfalama kısmını gösterme kodu.
Kod:
<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>
30- header.php için standart title başlık kodu.
Kod:
<title><?php wp_title(''); ?><?php if(wp_title('', false)) { echo ' :'; } ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>
31- İlgili yazı veya sayfanın toplam yorum sayısını gösterir.
Kod:
<?php comments_number('0 Yorum','1 Yorum','% Yorum'); ?>